بیت کوین

بیت کوین آخرین باری که این سیگنال اساسی چشمک می زد، به ۲۰ هزار دلار رسید.

با وجود چشم انداز مه آلود فنی، اصول بنیادی این ارز رمزنگاری شده فوق العاده قوی باقی مانده است و حتی یک شاخص نشان می دهد که یک حرکت صعودی عظیم می تواند در همین گوشه و کنار باشد.