اخبار ارزهای دیجیتال اتریوم

اتریوم در سال ۲۰۲۱ احتمالاً عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت.

تحلیلگران می گویند علی رغم افت سریع قیمت اتریوم، این ارز دیجیتال احتمالاً در سال ۲۰۲۱ عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت. جاش اولسویچ که اخیراً در مورد توانایی اتریوم در سال ۲۰۲۱ صحبت کرده، اظهار داشت که..